loader
 • English English
 • Swahili Kiswahili
 • Vigezo na masharti vifuatavyo vitaambatanishwa na kutengeneza makubaliano ambayo kampuni ya Zantel itakuwa imekubali kumpatia akaunti mteja wa ezypesa ambaye aliyeomba kupatiwa huduma hiyo. Mteja atapatiwa akaunti hiyo ya ezypesa baada ya Zantel kukubali maombi yake.

  Majukumu ya Mteja wa Ezypesa

  • Mteja anatakiwa awe na SIM iliyo halali na iliyosajiliwa ipasavyo iliyotolewa kwa mujibu wa kanuni za kumjua mteja pamoja na sheria na kanuni nyengine kuhusiana na usajili wa simu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanania kama zitakavyorekebishwa mara kwa mara.
  • Kutoa taarifa kwa Zantel haraka iwezekanavyo panapotokea wizi au upotevu wa SIM card.
  • Kutoa taarifa kwa haraka Zantel pale panapokuwa na wasiwasi au tuhuma za vitendo vya utakasaji wa fedha haramu.
  • Kuiarifu haraka Zantel baada ya kugundua wizi, ulaghai, upotevu, matumizi yasiyoruhusiwa au tukio jengine lolote haramu kuhusu akaunti/masuala ya EzyPesa.
  • Tunza nywila yako kwa usalama na usiri wa akaunti yako ya Ezypesa

  Majukumu ya zantel

  • Zantel kwa haraka itaifunga SIM Card iliyopotea, iliyoibiwa au iliyoharibika ili kuzuia mawasiliano mara tu baada kupokea taarifa kutoka kwa mteja.
  • Bila ya taarifa au kuridhia kwa mteja, Zantel kwa haraka itaifunga akaunti yoyote ya Ezypesa pale mteja/mtumiaji atakapoingiza neno siri au taarifa nyengine zisizo sahihi kwa zaidi ya mara tatu wakati akitumia huduma ya EzyPesa.
  • Akaunti yoyote ya EzyPesa iliyofungwa inaweza kufunguliwa baada ya masaa 48.
  • Zantel haitokuwa dhamana wala hasara yoyote itakayopatikana kutokana na kushirikiana kusiko halali katika matumizi ya neno siri.
  • Zantel inawajibika kufikisha taarifa kuhususiana na miamala yenye mashaka ya utakasishaji wa fedha haramu katika mamlaka husika.
  UFAFANUZI
  MAOMBI YA KUFUNGUA AKAUNTI
  UWASILISHWAJI WA NENO LA SIRI
  KUTOA PESA
  KUTUMIA HUDUMA ZA EZYPESA
   • "Akaunti" Akaunti ya mteja wa EzyPesa inakuwa ni taarifa inayodumishwa na Zantel kwa kiasi cha uniti za umeme zinazoshikiliwa na mteja na kuwasilishwa kwa kiasi cha fedha kinachoshikiliwa na Zantel katika akaunti ya benki mbadala ya mteja

   • "Kufanya kazi" hii inahusiana na sim kadi, kwamba huduma ambazo zinatolewa zinawezeshwa mara kwa mara.

   • "Makubaliano" Haya ni makubaliano yanayojumuisha vigezo vya matumizi pamoja na fomu ya usajili.

   • "Fomu ya Maombi" Fomu ya maombi ya akaunti ya EzyPesa inatakiwa ijazwe na kusainiwa na muombaji mwenye nia ya kupata akaunti ya EzyPesa na ambayo pindi ikikubaliwa na Zantel itafanya makubaliano ya kutolewa na matumizi ya huduma za EzyPesa ambazo zimefafanuliwa na zitatumika ipasavyo kwenye vigezo na masharti haya

   • "EzyPesa" Hii ni biashara inayomilikiwa na Zantel ili kutoa huduma za kifedha kwa njia ya simu.

   • "Akaunti ya Ezypesa" Ni akaunti ambayo inafunguliwa na kumilikiwa na EzyPesa kwa ajiri ya kufanya miamala yote ya EzyPesa itakayofanywa na mmiliki wa akaunti na makato ya kuweka na kutoa kiasi chochote cha pesa yatafanyika kwa uhusiano na EzyPesa chini ya vigezo na masharti.

   • "Salio la Akaunti ya EzyPesa" Salio liliopo litatumika na mmiliki wa akaunti muda wowote, baada ya makato yote kufanyika kwenye kiasi cha pesa kitakachowekwa kwenye EzyPesa.

   • "Mmiliki wa Akaunti" Ni mtu aliyeruhusiwa kutumia akaunti ya EzyPesa na ni ambaye jina lake lilisajiliwa kwenye akaunti ya EzyPesa inayomilikiwa na EzyPesa.

   • "Miamala ya EzyPesa" Hii ni pindi utoaji au uwekwaji wa pesa ukifanywa kupitia, wakala au pengine kuruhusiwa au kufanywa na mashine ya POS na manunuzi yeyote ya bidhaa au huduma au vifaa au faida zipatikanazo kupitia matumizi ya Ezypesa na PIN.

   • "Utoaji wa Pesa" Pindi pesa zikipatikana kupitia njia ya muamala wa EzyPesa.

   • "Makato" Kiasi chochote kitakachokatwa kwenye akaunti ya EzyPesa na mmiliki muda wowote isipokuwa hakuna kikomo cha muda baada ya kusitisha kutumia akaunti ya EzyPesa, na haijalishi makato yatakayojitokeza na ikiwemo gharama za kutolea, na huduma zingine zote zikijumuishwa kwenye ada na makato kama ilivyostahiki.

   • "Ada na Makato" Hizo ni ada ambazo zitachajiwa kwenye akaunti ya EzyPesa kama ilivyo elekezwa kwenye utaratibu wa ada na makato ya huduma za EzyPesa kwa siku zote.

   • "Mashine za POS" Hizi ni mashine zinazosambazwa na Zantel na zinatumiwa na wakala katika maeneo ya kutoa huduma ya EzyPesa , ambazo hutumika kufanya miamala yote na kuhifadhi rekodi.

   • "Neno La Siri" Namba binafsi ya utambulisho inayotolewa na EzyPesa kwenye akaunti ya mmiliki kwa ajiri ya kuruhusu matumizi ya miamala ya EzyPesa.

   • "Zantel" Ina maana Zanzibar Telecom Public Limited Company (Zantel PLC), kampuni iliyopo Tanzania ambayo inawezesha mawasiliano na makazi ya EzyPesa kati ya wakala na akaunti ya EzyPesa ya mmiliki wa EzyPesa.

   • Maombi ya huduma ya EzyPesa yanafanywa na muombaji

   • Lazima fomu ya maombi ijazwe na kusainiwa na kuwasilishwa kwa wakala.
   • Utoaji wa taarifa zinazohusiana na muombaji zitahitajika na fomu ya maombi au kama wakala atakavyohitaji, itategemea na taratibu, sheria na mahitaji ya wajibu wa usimamizi huo au taasisi husika, ambazo zinaweza kuwa fundisho katika mamlaka yeyote.
   • Endapo wakala atakubali maombi, yeye atashughulikia maombi ya akaunti ya EzyPesa.

   • Fomu ya maombi ikiwa imeshasainiwa mmiliki wa akaunti atahizinisha usahihi na ukamilifu wa taarifa zilizotolewa kwenye fomu ya maombi. Neno la siri la EzyPesa litashughulikiwa punde baada ya usajili wa akaunti kupitia SMS. Mmiliki wa akaunti anashauriwa kubadili neno la siri na kuweka isiyoweza kutambulika kirahisi.

   • Neno la siri la EzyPesa litashughulikiwa punde baada ya usajili wa akaunti kupitia SMS. Mmiliki wa akaunti anashauriwa kubadili neno la siri na kuweka isiyoweza kutambulika kirahisi.

   • Mmiliki wa akaunti atapata pesa kama kiasi cha salio kilichokuwepo kwenye Ezypesa kupitia huduma ya EzyPesa kwa wakala yeyote palipo na bango la EzyPesa au aliyekuwa na mashine ya POS.

   • Gharama za kutoa pesa kila ukitoa pesa zitachajiwa kabla au kuwekwa kwenye akaunti ya EzyPesa kwenye viwango vilivyowekwa kwenye ada na makato

   • Huduma za EzyPesa zitafanyika katika salio la EzyPesa kama litakavyokuwa kipindi chote kwa muda wa kudumu wa Akaunti ya EzyPesa.

   • Mmiliki wa akaunti atatakiwa kuhusika kikamilifu kwenye miamala ya EzyPesa ikiwa amethibitishwa kupitia neno la siri au vinginevyo awe na ufahamu wa kumiliki akaunti. Mmiliki wa akaunti ataidhinisha kwa wakala aweke kiasi chochote cha pesa kwenye akaunti ya EzyPesa kulingana na rekodi ya miamala. Rekodi ya miamala itathibitisha kikamilifu kisheria kwenye umiliki wa akaunti.

   • EzyPesa itakuwa na haki muda wowote bila kuwepo kwa onyo la sababu yeyote na bila wajibu kwenye umiliki wa akaunti kama salio la EzyPesa likiwa limefutika, kutolewa, au kuzuia haki ya kutumia EzyPesa au kukataa kuthibitisha muamala wowote wa akaunti.