loader

Viwango vya Kawaida

filter_img

Hii ni viwango vya kawaida. Vinatumika pale usipokua umejiunga na kifurushi chcochote.

  • SMS ya Kawaida: TZS 69
  • SMS ya Kimataifa: TZS 215
  • Intaneti: 128 TZS/MB

Viwango vya Kupiga

MTANDAO MTANDAO 12 ASUBUHI MPAKA 11 JIONI TZS/SEK 11 JIONI MPAKA 4 USIKU TZS/SE 4 USIKU MPAKA 12 ASUBUHI TZS/SEK
Zantel kwenda Zantel 3.0 3.0 3.0
Zantel kwenda mitandao mingine 4.0 4.0 4.0

Viwango vya kimataifa

Ukanda Nchi Bei TZS/Sekunde
1 USA, India, China, Canada 6
2 Kenya, UAE,South Africa, Denmark, Sweden, Norway, Ireland, UK Mobile, UK fixed, Spain, France, Italy, Pakistan, Zimbabwe, Germany 12
3 DRC, Yemen, Oman, Lebanon, Israel, Sudan 16
4 ZimbabweMobile, Mozambique, Malawi, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Mayotte, South Sudan 18
5 Rest of the World 14
6 Cuba,Vanuatu,Tunisia,Tonga-Mobile,Tokelau,Switzerland,Somalia,Seychelles,Nauru,Samoa,Madagascar,Slovenia,Comoro 36
Maalumu Thuraya Satelite,Tajikistan - Special Services,Suriname-Mobile Digicel,Norfolk Island-Mobile,Ascension-Special Services 217

Bei zinajumuisha kodi ya ongezekeo la thamani.